Antal deltagande lag

Antal deltagande lag

Av utrymmesskäl är antalet lag begränsade till 6 lag per klass

Vi tillämpar "först till kvarn"-principen

Copyright © All Rights Reserved