Anmälan och anmälningsavgift


 

Anmälan till Nationaldagscupen 2024

Anmälan kan göras här på Cupmate under Anmälan eller via mejl till nationaldagscupen@roslagsbroif.se


Vid anmälan ange följande

  • Föreningens namn
  • Åldersklass
  • Tröjfärg
  • Kontaktperson med mejladress och telefonnummer


Det finns möjlighet att anmäla sig till fulltecknade klasser och då stå på en reservlista, anmälan görs till nationaldagscupen@roslagsbroif.se Anmälan till reservlistan sker enligt principen "först till kvarn"

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift 1 000 kr om anmälan och betalning sker före 1/4 och 1 200 kr om anmälan och betalning sker efter 1/4


  • Anmälan räknas från att anmälningsavgiften är betald
  • Sista dag att betala anmälningsavgift 5 maj 2024
  • Betalningen sker till Roslagsbro IF Ungdomsfotboll:
  • Bankkonto clearnr: 82420 kontonr: 48062459 eller
  • Swish 1235531413
  • Märk inbetalningen med föreningens namn och åldersklass


Betald anmälningsavgift återbetalas endast vid fulltecknad åldersklass

Frågor om cupen? Kontakta oss på nationaldagscupen@roslagsbroif.seSista anmälningsdag:

2024-05-05

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved