Copyright © All Rights Reserved

Anmälan till Nationaldagscupen 2019

 

Uppgifter om deltagande skickas per mejl senast 20 maj 2019 till:

 

nationaldagscupen@roslagsbroif.se 

 

Eller anmäl er direkt på Cupmate.nu under Anmälan

 

Vid anmälan ange följande

 

- Föreningens namn

- Åldersklass

- Tröjfärg

- Kontaktperson med mejladress och telefonnummer

 

Det finns möjlighet att anmäla sig till fulltecknade klasser och då stå på en reservlista, anmälan görs då via mejl till nationaldagscupen@roslagsbroif.se

Anmälan till reservlistan sker enligt principen "först till kvarn"

 

Anmälningsavgift Nationaldagscupen:

 

 

Anmälningsavgift

 

Anmälningsavgift 1 600 kronor

 

Anmälan räknas från det att anmälningsavgiften är betald

 

Sista dag att betala anmälningsavgift 30 april 2019 

 

Betalningen sker till Roslagsbro IF Ungdomsfotboll:

 

Bankkonto clearnr: 82420 kontonr: 48062459 eller

Swish 1235531413

 

Märk inbetalningen med föreningens namn och åldersklass

 

Betald anmälningsavgift återbetalas endast vid fulltecknad åldersklass